365bet最新备用网址

技术支持与服务
——
服务网络
——
国内市场 海外市场

联系人:陈莹

电话:15071127895

邮箱:chenying@raycuslaser.com

联系人:陈莹

电话:15071127895

邮箱:chenying@raycuslaser.com

联系人:陈莹

电话:15071127895

邮箱:chenying@raycuslaser.com

联系人:陈莹

电话:15071127895

邮箱:chenying@raycuslaser.com

联系人:陈莹

电话:15071127895

邮箱:chenying@raycuslaser.com

联系人:张伟明

电话:18696164359

邮箱:zhangweiming@raycuslaser.com

联系人:张伟明

电话:18696164359

邮箱:zhangweiming@raycuslaser.com

联系人:王威巍

电话:13886124789

邮箱:wangweiwei@raycuslaser.com

联系人:张伟明

电话:18696164359

邮箱:zhangweiming@raycuslaser.com

联系人:王威巍

电话:13886124789

邮箱:wangweiwei@raycuslaser.com

联系人:王威巍

电话:13886124789

邮箱:wangweiwei@raycuslaser.com

联系人:王威巍

电话:13886124789

邮箱:wangweiwei@raycuslaser.com

联系人:王威巍

电话:13886124789

邮箱:wangweiwei@raycuslaser.com

海外市场
伊朗意大利保加利亚韩国日本中国台湾德国印度西班牙巴西英国新加坡乌克兰希腊马来西亚葡萄牙埃及澳大利亚巴基斯坦白俄罗斯波兰阿联酋俄罗斯法国加拿大捷克卡塔尔克罗地亚罗马尼亚美国土耳其
销售联系

电话(Tel):086-027-81338818 ext.8103

传真(Fax):086-027-81338810

联系人(Contact):朱泓旭(Henry Zhu)

邮箱(Email):zhx@raycuslaser.com

网址(Web):en.raycuslaser.com

Indian and Central Asia Market:

印度和中亚

陈莹  Mr.Kevin Chen

chenying@raycuslaser.com

Mobile:15071127895

European Market:

欧洲

张伟明 Mr.Johnny Zhang

zhangweiming@raycuslaser.com

Mobile:18696164359

Eastern Asian,Southeastern Asian, Australian and Russian Market:

东亚,东南亚,澳大利亚,俄罗斯

王威巍  Mr.William Wang

wangweiwei@raycuslaser.com

Mobile:13886124789

Middle East,African and American Market:

中东,非洲,美国

赵斌 Mr.Binea Zhao

zhaobin@raycuslaser.com

Mobile:15327220680

Baidu
sogou